Jak provést ruční nastavení IP zařízení AndroidBezdrátové připojení telefonu Android nebo tabletu se za normálních okolností automaticky připojí k bezdrátovému přístupovému bodu nebo směrovači. V takových případech bude nastavení IP přiřazeno směrovačem během fáze nastavení bezdrátového připojení. Adresy IP se budou lišit při každém připojení k bezdrátové síti.

V některých případech můžete chtít změnit výchozí nastavení IP tak, aby se připojilo ke statickému nastavení IP nebo chcete zobrazit podrobnosti o adrese IP, které jsou aktuálně připojeny. Nastavení IP telefonu Android nebo tabletu vidíme velmi snadno a v případě potřeby je můžete ručně změnit následujícím postupem.

Otevřete Nastavení z telefonu nebo tabletu Android. Přejděte na bezdrátová nastavení. Nyní můžete vidět připojené přístupové body. Nastavení můžeme otevřít dlouhým stiskem příslušného spojení. Zobrazí se zpráva „Forget Network“ a „Modify Network Config“. Zde vyberte „Změnit konfiguraci sítě“.

V možnostech můžete vidět „Pokročilé volby“ spolu s obvyklým polem „Heslo“. Výběrem možnosti „Pokročilé volby“ zobrazíte další možnosti nastavení „Nastavení proxy“ a „Nastavení IP“. Zde můžete také konfigurovat nastavení proxy serveru. Pro konfiguraci IP vybereme zde „Nastavení IP“.

V možnostech Nastavení IP můžete vidět možnosti pro volby „DHCP“ a „Statické“. Možnosti DHCP budou výchozím nastavením, které automaticky získá nastavení IP z připojeného směrovače. Pokud chceme nastavit IP adresu ručně, musíme zvolit volbu „Static“.

Po výběru možnosti „Static“ se zobrazí pole pro zadání adres IP. Zde můžeme zadat Manuální nastavení, jako je IP adresa, Brána, DNS (primární a sekundární) a Subnet. Zde může být podsíť zadána jako „Délka síťové předpony“. Například: 255.255.255.0 lze zadat jako 24 a 255.255.0.0 lze zadat jako 16. Po zadání detailů klepněte na „Uložit“ pro použití nastavení.

Můžete nastavit nastavení IP telefonu Android nebo Tablet tak, aby se při každém připojení spojila s konstantní adresou IP. To může být také použito pro nastavení pokročilých práv ve vašem směrovači, pokud připojujete zařízení Android s konstantní IP pokaždé.

Předchozí Článek

10 Nejlepší Android emulátory pro PC a Mac

10 Nejlepší Android emulátory pro PC a Mac

Facebook Cvrlikání Pinterest WhatsApp Telegram Android emulátory jsou dobrou alternativou pro ty, kteří si chtějí vychutnat Android hry na svých počítačích Windows nebo Mac. Android hráči, tam jsou některé vyhrazené Android OS PC věnovaný Hry, ty mohou použít k hraní oblíbených Android hry na ploše velké obrazovce. Nejlepší Android emuláto...

Následující Článek

10 Apps pro bezplatné SMS textových zpráv z iPhone a Android

10 Apps pro bezplatné SMS textových zpráv z iPhone a Android

Máme několik placených plánů k dispozici pro textové zprávy z telefonu. Cena SMS Apps se liší od paušální sazby za velký počet SMS za měsíc a placeného plánu, pokud jste osoba používající několik SMS (Short Message Service) za měsíc. Vybereme několik bezplatných aplikací pro iOS a Android, kteří nabízejí bezplatný text nebo SMS službu. Většina z těchto aplikací je pod...