Jak provést ruční nastavení IP zařízení AndroidBezdrátové připojení telefonu Android nebo tabletu se za normálních okolností automaticky připojí k bezdrátovému přístupovému bodu nebo směrovači. V takových případech bude nastavení IP přiřazeno směrovačem během fáze nastavení bezdrátového připojení. Adresy IP se budou lišit při každém připojení k bezdrátové síti.

V některých případech můžete chtít změnit výchozí nastavení IP tak, aby se připojilo ke statickému nastavení IP nebo chcete zobrazit podrobnosti o adrese IP, které jsou aktuálně připojeny. Nastavení IP telefonu Android nebo tabletu vidíme velmi snadno a v případě potřeby je můžete ručně změnit následujícím postupem.

Otevřete Nastavení z telefonu nebo tabletu Android. Přejděte na bezdrátová nastavení. Nyní můžete vidět připojené přístupové body. Nastavení můžeme otevřít dlouhým stiskem příslušného spojení. Zobrazí se zpráva „Forget Network“ a „Modify Network Config“. Zde vyberte „Změnit konfiguraci sítě“.

V možnostech můžete vidět „Pokročilé volby“ spolu s obvyklým polem „Heslo“. Výběrem možnosti „Pokročilé volby“ zobrazíte další možnosti nastavení „Nastavení proxy“ a „Nastavení IP“. Zde můžete také konfigurovat nastavení proxy serveru. Pro konfiguraci IP vybereme zde „Nastavení IP“.

V možnostech Nastavení IP můžete vidět možnosti pro volby „DHCP“ a „Statické“. Možnosti DHCP budou výchozím nastavením, které automaticky získá nastavení IP z připojeného směrovače. Pokud chceme nastavit IP adresu ručně, musíme zvolit volbu „Static“.

Po výběru možnosti „Static“ se zobrazí pole pro zadání adres IP. Zde můžeme zadat Manuální nastavení, jako je IP adresa, Brána, DNS (primární a sekundární) a Subnet. Zde může být podsíť zadána jako „Délka síťové předpony“. Například: 255.255.255.0 lze zadat jako 24 a 255.255.0.0 lze zadat jako 16. Po zadání detailů klepněte na „Uložit“ pro použití nastavení.

Můžete nastavit nastavení IP telefonu Android nebo Tablet tak, aby se při každém připojení spojila s konstantní adresou IP. To může být také použito pro nastavení pokročilých práv ve vašem směrovači, pokud připojujete zařízení Android s konstantní IP pokaždé.

Předchozí Článek

Mini Enforcer: Sledujte své vozidlo pomocí skrytého magnetického trackeru

Mini Enforcer: Sledujte své vozidlo pomocí skrytého magnetického trackeru

Facebook Cvrlikání Pinterest WhatsApp Telegram Při cestování často zvažujeme bezpečnostní opatření, ale lidé často opomíjejí nutnost robustního GPS trackeru pro svá auta. Pokud jste si nepomysleli na instalaci GPS trackeru na auto, může to být čas; Je to téměř stejně důležité jako dát helmu na vaše dítě, než se vydáte na kole. Mini Enforcer je skvělým příklad...

Následující Článek

Proč je můj notebook baterie zapojen, ale ne nabíjení?

Proč je můj notebook baterie zapojen, ale ne nabíjení?

Nedávno jsem měl populární problém Windows 7 baterie správce selhání a ne nabíjení baterie, když jsem zapojen. Problém byl můj laptop baterie není nabíjení. Můj notebook je nový, takže baterie je nová, napájení bylo v pořádku a základní deska byla v pořádku. Když jsem odstranit své dodávky, vidím laptop baterie je vybíjení, a když jsem se připojit napájení zpět, baterie je ukončena z vybití. Vyzkoušel jsem několik řešení, než tent...